Hướng dẫn đánh dấu thư rác (Junk/Spam) trong hộp thư Featured

 

Đánh dấu một email là Junk/Spam sẽ giúp hệ thống email sàng lọc các email gởi đến bạn. Bên dưới là hướng dẫn thực hiện thao tác đánh dấu một email là Spam/Junk.

Trong giao diện Email trên Web, click phải vào email bạn cần báo cáo Spam -> Security options [Tùy chọn bảo mật] -> Chọn lựa chọn phù hợp.

 

report spam

- Mark as junk / Đánh dấu là email rác

- Block sender / Chặn email này gởi đến mình

- Phishing / Đánh dấu email lừa đảo

 

Khi phát hiện email có dấu hiện bất thường, vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin

- Email / MS Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: (028) 7109 9131

Lần cập nhật cuối Thứ tư, 15 Tháng 6 2022 15:58

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla