Hướng dẫn đổi mật khẩu email và các dịch vụ dành cho Sinh viên VLU Featured

 Tại VLU, tài khoản thi là tài khoản VLID, đồng bộ mật khẩu với các hệ thống sau, có nghĩa là khi bạn đổi mật khẩu, mật khẩu mới sẽ được dùng để đăng nhập vào tất cả các hệ thống sau:

-Hệ thống Thi (https://cte.vlu.edu.vn)

-Hệ thống Email (https://outlook.office365.com)

-Hệ thống E-learning (https://elearning.vanlanguni.edu.vn)

-Hệ thống Đào tạo (https://online.vlu.edu.vn – khi bạn chọn đăng nhập bằng Email 365)

-Hệ thống Wifi thường dùng (VLU – Students)

-Hệ thống Wifi dùng khi thi (VLU – THI)

Bạn có thể đổi mật khẩu thông qua 02 phương thức. Mỗi phương thức khác nhau về thời gian có hiệu lực mật khẩu mới như sau:

 

 

Hệ thống

Đổi qua Web mail

Đổi qua trang Accounts

Thi đánh giá

Hiệu lực sau 30 phút

Hiệu lực ngay

Email Microsoft 365

Hiệu lực ngay

Hiệu lực sau 30 phút

E-learning

Hiệu lực ngay

Hiệu lực sau 30 phút

Đào tạo

Hiệu lực sau 30 phút

Hiệu lực ngay

Wifi thường dùng

Hiệu lực sau 30 phút

Hiệu lực ngay

Wifi dùng khi thi

Hiệu lực sau 30 phút

Hiệu lực ngay

1.1.Đổi mật khẩu thông qua trang Accounts (ưu tiên)

Truy cập https://accounts.vanlanguni.vn. Điền vào các ô thông tin tương ứng như hình và click ĐỔI MẬT KHẨU.

Accounts sv

Accounts sv

1.2.Đổi mật khẩu trực tiếp tại Web mail.

https://account.activedirectory.windowsazure.com/ChangePassword.aspx

Sau khi đăng nhập Web mail, click icon tài khoản của bạn (góc trên phải màn hình), chọn View account.

Chọn chức năng đổi mật khẩu như hình dưới

Nhập vào mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Sau đó click Gửi.

 

Lần cập nhật cuối Thứ hai, 07 Tháng 3 2022 08:09

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla