Print this page

Thay đổi mật khẩu email dành cho CB-GV-NV

 

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL

1/ Truy cập: https://accounts.vanlanguni.edu.vn

Hoặc scan QR code:

 qr-code-link

2/ Nhập các thông tin theo hình dưới:

GUI-doi-mk

3/ Mật khẩu mới có hiệu lực sau 30 phút.

sc

Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 28 Tháng 8 2020 08:07