Hướng dẫn tạo chữ ký trong MS Outlook

 

HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ KÝ TRONG MICROSOFT OUTLOOK

1. Truy cập công cụ soạn chữ ký theo mẫu chung:

2. Chỉnh sửa thông tin: cập nhật các thông tin đơn vị / cá nhân trong ô soạn thảo

1-edit-info

3. Sao chép chữ ký sau khi chỉnh sửa

  • Click chuột vào vùng soạn thảo, nhấn tổ hợp phím “Ctrl + A” để chọn toàn bộ chữ ký.
  • Nhấn “Ctrl + C” để sao chép chữ ký

4. Cài đặt chữ ký vào phần mềm Microsoft Outlook

  • Bước 1: Từ cửa sổ MS Outlook, chọn FILE → Options

2-outlook-file  2-outlook-option

  • Bước 2: Chọn Mail → Signatures

3-outlook-signatures

  • Bước 3: Click New để tạo chữ ký mới, đặt tên cho chữ ký → OK

4-outlook-new-sigs

  • Bước 4: Nhấn “Ctrl + V” để dán chữ ký đã chỉnh sửa vào ô soạn thảo → Click chọn “OK” để tạo chữ ký.

5-outlook-insert

  • Bước 5: Kiểm tra lại chữ kỹ, chọn “OK” để hoàn tất.
Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 22 Tháng 9 2018 16:31

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla