2. LỊCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN Featured

 

LỊCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN

  I.       Đăng nhập vào tài khoản Web Mail do nhà trường cung cấp

Ø  Sử dụng trình duyệt web (IE, Firefox, Chrome, Salari…) truy cập địa chỉ Web mail của nhà trường: http://mail.vanlanguni.edu.vn

Ø  Nhập thông tin tài khoản Email (địa chỉ Email đầy đủ và mật khẩu)

Ø  Click chọn biểu tượng  để chuyển đến chức năng lịch công tác.
(Xem hướng dẫn tra cứu lịch công tác tại đây)

II.   Tạo sự kiện cá nhân / nhóm.

Cách 1: Tạo nhanh một sự kiện cá nhân: Sử dụng cho sự kiện cá nhân đơn giản.

Bước 1: Trong cửa sổ chính của lịch công tác, Nhấn chuột trái và tô phần thời gian diễn ra sự kiện.

Bước 2: Nhập thông tin sự kiện: Tên sự kiện, vị trí và thời gian diễn ra sự kiện. Nhấn “Lưu” để lưu lại.

Hình 1. Form tạo nhanh sự kiện cá nhân.

Cách 2: Tạo sự kiện cá nhân / mời họp nhóm nhưng không sử dụng phòng họp.

Bước 1: Nhấn vào “Mới” ở phía trên cửa sổ lịch sự kiện.

Bước 2: Nhập thông tin sự kiện / cuộc họp: tiêu đề, thời gian, nội dung và thành phần tham gia, mô tả / ghi chú về cuộc họp v.v… Nhấn vào “Gửi” để lưu sự kiện.

Hình 2. Tạo sự kiện nhóm nhưng không sử dụng phòng họp.

    Bước 3: Để chia sẻ lịch cá nhân, Chọn vào "Chia sẻ"

Chiase

Chọn "Có thể xem tiêu đề và vị trí". Sau đó chọn "Xong" để kết thúc.

Ketthuc

Xin cảm ơn!!!!

Bài tiếp theo: 3. Tạo sự kiện nhóm và đặt phòng họp.

Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 09 Tháng 3 2019 15:52

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla