3. HƯỚNG DẪN ĐẶT PHÒNG HỌP

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP TRÊN LỊCH CÔNG TÁC

I.    Đăng nhập vào tài khoản Web Mail do nhà trường cung cấp

Sử dụng trình duyệt web (IE, Firefox, Chrome, Salari…) truy cập địa chỉ Web mail của nhà trường: http://mail.vanlanguni.edu.vn

Nhập thông tin tài khoản Email (địa chỉ Email đầy đủ và mật khẩu)

-   Click chọn biểu tượng để chuyển đến chức năng lịch công tác
(Xem hướng dẫn tra cứu lịch công tác tại đây)

II.   Tra cứu lịch biểu phòng họp.

Nhập thông tin phòng họp vào “Tìm kiếm lịch”. VD: "Phonghop".

Chọn vào biểu tượng Phòng họp tương ứng.

Xem lịch biểu phòng họp.

III.  Tạo mới cuộc họp hoặc sự kiện:

Bước 1: Đăng ký lịch phòng họp cho sự kiện / cuộc họp.

Ø  Click chọn chức năng “mới” để tạo mới cuộc họp hoặc sự kiện.

Ø  Nhập thông tin sự kiện / cuộc họp: tiêu đề, thời gian, nội dung và thành phần tham gia, mô tả / ghi chú về cuộc họp.

Ø  Cho phép đính kèm file theo đăng ký phòng / sự kiện.

Nhấn vào nút “Gửi” để gửi thông tin đặt phòng

Bước 2: Theo dõi và kiểm tra tình trạng đặt phòng.

Ø  Khi được “Đồng ý” sẽ có thông báo qua email và cập nhật trên lịch phòng họp

Bước 3: Thêm khách tham gia cho sự kiện/ cuộc họp.

Sau khi đặt phòng được chấp thuận cho sự kiện / cuộc họp. Chọn vào sự kiện chọn “Chỉnh sửa”. Thêm khách mời tham dự và nhấn “Gửi”.

Bước 4: Theo dõi và kiểm tra sự kiện/đặt phòng.

Nhấn vào “Chỉnh sửa” để xem chi tiết.

 

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN          

Bài tiếp theo:  4. Chia sẻ lịch và các chế độ chia sẻ... đang phát hành  

 

Lần cập nhật cuối Thứ ba, 05 Tháng 3 2019 14:36

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla