Hướng dẫn sử dụng Email

Hướng dẫn sử dụng Email (25)

Bảng tính năng của Office 365 cho giáo dục

Cung cấp cho các sinh viên, giáo viên và nhân viên các dịch vụ liên lạc và năng suất cấp…
23-08-2013
5723 times

LỊCH CÔNG TÁC MẪU

Lịch công tác mẫu...
05-03-2019
2510 times

2. LỊCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN

Bạn có một kế hoạch làm việc thông minh, bạn lên kế hoạch và thực hiện... Bạn chưa lựa chọn…
15-05-2018
3485 times

Trả lời và chuyển tiếp email

Hướng dẫn trả lời và chuyển tiếp email với Office 365. Sinh có thể tự trả lời email và chuyển…
23-09-2015
2848 times

Hướng dẫn nhận và sử dụng email sinh viên

Sinh viên thực hiện theo các bước sau để sử dụng được địa chỉ email nhà trường cấp
23-09-2015
69532 times

Cài đặt nhận email chuyển tiếp và chuyển tiếp email đến email khác

      Sinh viên sử dụng chức năng tự động chuyển tiếp để có thể vừa đọc mail Văn…
25-09-2015
4353 times

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Onedrive online trong bộ Office 365

GIỚI THIỆU ONE DRIVE FOR BUSINESS Mỗi sinh viên trường Đại học Văn Lang được cấp 1 tài khoản email…
28-09-2015
6080 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla